Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Timedi Oy / Ecolife Helsinki

Unioninkatu 27 A

00170 Helsinki

info@ecolife.fi

0400-225271

Yritys toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita tarvittaessa keräämme yrityksen toimintaan liittyen, esimerkiksi ostaminen verkkokaupassa ja laskutus.

Rekisterinpitäjä on vastuussa sille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi ja henkilötietojesi suojaaminen on yritykselle ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme suhdetta yrityksen asiakkaisiin.

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:

Sanna Kaya

Timedi Oy/ Ecolife Helsinki 1550594-1

Unioninkatu 27 A

00170 Helsinki

info@ecolife.fi

0400-225271

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät, rekisterin tietosisältö

Yritys käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

  • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Asiakkaalta itseltään suoraan järjestelmään syötettynä sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla
  • Rekisterinkäsittelijän (pääkäyttäjä) tai toimihenkilön (ylläpitäjä) asiakkaan luvalla syöttäminä

Tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Henkilötietojen käsittelijät

Yrityksen työntekijät, joiden työtehtävien toteuttamiseksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja heidän kanssaan on tehty erillisen salassapito ja tietojenkäsittelysitoumus.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat Shopifyn tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Lisää tietoa täältä.

Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän henkilöstön jäsenillä joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään. 

Emme koskaan luovuta tietoja kolmansille osapuolille. 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15 -21 mukaisesti oikeus saada pääsy tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Sanna Kaya

Timedi Oy/ Ecolife Helsinki 1550594-1

Unioninkatu 27 A

00170 Helsinki

info@ecolife.fi

0400-225271